Docenten aan het woord

Voor het Teaching & Learning Network interviewde ik in 2022 docenten en onderzoekers over professionalisering en innovaties in het onderwijs. Dat leverde verhalen op over didactiek, gebruik van video, praktijkgericht onderzoek en programmatisch toetsen. In 2023 ga ik daar opnieuw mee aan de slag. Samen werken, Samen leren

Een werkgever met een hart

Sociaal ondernemen vormt de kern van de werkzaamheden van U-Stal. Dagelijks gaan ruim honderd medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hadden voor de organisatie aan de slag. In opdracht van U-Stal schreef ik het Sociaal Jaarverslag 2021.

Het jonge kind als expertise

Met het Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind (LEJK) slaan onderwijs en onderzoek de handen ineen. Opleidingen, praktijk en wetenschap werken er samen om de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 8 jaar te versterken. Binnenkort gaat het nieuwe expertisecentrum officieel van start. ‘Ons doel is stimuleren van goed onderwijs aan jonge kinderen op basisscholen.’ Up-to-date […]

‘Onze leidraad is het beste onderwijs’

Scholen in de regio’s Utrecht en Amersfoort zetten zich in voor behoud van docenten en werving van nieuwkomers. Door intensieve samenwerking kunnen 23 scholen gezamenlijk maatregelen treffen. Niet alleen om meer leraren te werven, maar ook om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. In opdracht van Utrecht Leert! maakte ik samen met Marleen Stoker […]

Burgerschap mbo

Ga het gesprek aan over de inhoud, niet over de procedures Examens, toetsen, praktijkverslagen. Mbo-opleidingen vragen resultaten van studenten, maar burgerschapsonderwijs leent zich niet goed voor toetsing. Hoe kun je nagaan of opleidingen er voortgang in boeken? Coördinator van de werkplaats onderwijsonderzoek rondom burgerschap Daan van Riet: ‘Het leven is niet bedoeld om taken af […]

60 jaar in het onderwijs

‘Kijk naar de dingen die wél goed gaan’ – interview met Dick de Wolff ‘Wat, zolang?!’‘Ja, ik ben begonnen als leerling,’ zegt Dick de Wolff, zichtbaar genietend van mijn verbaasde blik. Wie met de oud-directeur van de faculteit educatie praat, kan een stortvloed aan uitspraken en inzichten verwachten. Ik spreek hem kort voor zijn pensioen. […]

Geschiedenis als struikelblok

toelatingstoets voor de pabo Aspirant pabo-studenten zakken vaak op geschiedenis. Mbo’ers en havisten die de verplichte toelatingstoets moeten doen haken vaker af dan gewenst. Het aantal mbo’ers dat toegelaten wordt tot de lerarenopleiding neemt daardoor af. Afschaffen dan maar die toelatingstoets? ‘Nee, nooit doen!’ stelt Ton van der Schans van de Vereniging van Geschiedenisleraren in […]

Lerarentekort: pabo’s aan zet?

Het kan niemand ontgaan zijn: er is een schreeuwend tekort aan leraren in het primair onderwijs. Scholen sturen klassen naar huis of denken na over een vierdaagse schoolweek. Toch stellen de lerarenopleidingen primair onderwijs (pabo’s) toelatingseisen aan de poort. Selectie in tijden van schaarste: hoe zit dat? Kwaliteit paboHet idee om toelatingseisen te stellen aan […]

Wellant mbo sterk in groen onderwijs

Groen onderwijs floreert alleen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het Wellant College richtte een speciaal steunpunt in om die samenwerking vorm te geven: Groene Hotspot Houten. Bedrijven praten mee over de inrichting van de hoveniersopleiding. Lees het verhaal op Onderwijs van Morgen.

Licht op de natuur

Nachtelijke verlichting kan de natuur verstoren. Vleermuizen jagen op insecten die worden aangetrokken door lamplicht. Koolmezen broeden eerder onder invloed van nachtelijke verlichting.